Darba tulkotaju laiva

Tulks ir persona ar filoloģisko izglītību, kas, pateicoties vismaz divu valodu zināšanām, var tulkot mutisko runu vai rakstisku tekstu no avota valodas mērķvalodā. Tulkošanas procesam ir nepieciešama ne tikai spēja iemācīties un interpretēt tekstu, bet arī iespēja komunikatīvi artikulēt savus stāstus pretējā valodā. Tāpēc papildus lingvistiskajām kompetencēm labi pieredzējuša tulka birojā tiešā specializācijā ir arī plaša informācija un spēja ātri iegūt zināšanas un formu. Papildus augstajām pamatprasmēm tulkotājam jārada arī uzticēšanās abās komunikācijas pusēs.

Tulks atvieglo saziņuTulks iesaistās komunikācijas atvieglošanā, tulkojot apstrādāto vai surdotulku, kas nodrošina sarunu starp diviem sarunu biedriem, kuri nespēj sarunāties mūsdienu valodā. Starp tulkošanas pakalpojumiem galvaspilsētā attiecībā uz mutisko tulkošanu ir īpaši populāra sinhrona un secīga tulkošana. Vienlaicīgums notiek regulāri bez iepriekš sagatavota teksta, kas tiek īstenots kopā ar runātāja izteikto piezīmi. Lielas sanāksmes un konferences ir visizplatītākā situācija, kad tiek izmantota sinhrono tulkošana. Tulks ir iestrēdzis skaņu necaurlaidīgā kabīnē, kur caur austiņām viņš klausās runātāja runu un tajā pašā laikā tulko to, ko pasākuma dalībnieki klausās, izmantojot austiņu komplektus.

Secīga tulkošana, mazāk un mazāk populāraSecīgajam tulkam ir kaut kas vieglāk izdarāms, jo viņš runu atzīmē, izmantojot īpašu ierakstīšanas sistēmu, un tikai pēc tam dod runātājam runātāja vārdus. Tajā laikā viņš bija pašreizējais interpretācijas veids. Tagad tā ir stratēģija, ko aizvieto sinhronie tulkojumi, kas kļūst arvien izplatītāki, pateicoties plašajam tehnoloģiju klāstam. Secīga tulkošana ir arī praktiska, jo runas ierakstīšanai nepieciešamā palēninājuma dēļ sākotnējā teksta atskaņošana mērķa stilā prasa ilgāku laiku. Starppersonu iezīmes, kas noder tulka birojā, ir jauka atmiņa, lieliska koncentrēšanās spēja un spēja strādāt zem spiediena.